اتصالات لوله

اتصالات لوله

اتصالات لوله برای متصل کردن لوله ها به هم و اجرا خطوط لوله کشی استفاده می شوند که می توان با آن ها انشعاب گیری و مسدود کردن و تغییر سایز لوله کشی و انحراف مسیر را انجام داد.

اتصالات لوله با توجه به نوع کاربری و نوع سیال در جنس های مختلف برنجی و گالوانیزه و فولادی و استیل و فاضلابی و پلیمری و غیره با ضخامت و سایز های متفاوت تولید می شود.

اتصالات در کاربری های مختلفی مثل اتصالات ساختمانی و اتصالات لوله آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی و اتصالات نفت و گاز و اتصالات صنایع غذایی و … دسته بندی می شوند.

 

اتصالات لوله

 

 

انواع اتصالات لوله

انواع اتصالات لوله در سایز و جنس آن متفاوت می باشد که در ادامه برخی از آنها برای آشنایی بیشتر معرفی می گردند.

 

اسامی اتصالات لوله

اسامی اتصالات لوله به اتصالات زانویی و سه راه و تبدیل و رابط و مغزی و کپ یا درپوش و … تقسیم می شوند که هر کدام دارای کارایی خاصی می باشند.

 

اسامی اتصالات لوله

لیست قیمت اتصالات لوله

قیمت اتصالات لوله در جنس های مختلف و همچنین سایزهای مختلف متفاوت می باشد که در ادامه لیست قیمت اتصالات لوله بیان میگردد.

اتصالات زانویی

اتصالات زانویی یکی از مهم ترین اتصالات لوله می باشد که برای تغییر مسیر لوله کشی با توجه نوع کاربری و نوع سیال در جنس های مختلف برنجی و گالوانیزه و فولادی و استیل و پلیمری و … تولید می شود.

اتصالات زانویی در چند نوع اتصالات دنده ای و اتصالات جوشی و اتصالات فلنجی و اتصالات چسبی تولید می شوند و هر کدام برای کاربری خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

اتصالات زانویی در زاویه های ۳۰ و ۴۵ و ۹۰ و ۱۸۰ درجه ای با ضخامت ها و سایز های متفاوت می شود.

 

اتصالات زانویی

 

قیمت اتصالات زانویی

قیمت اتصالات زانویی در جنس های مختلف می باشد در زیر قیمت چند نمونه اتصالات با نوع اتصال جوشی بیان می شود.

 

قیمت اتصالات زانویی رده ۴۰ مانیسمان

شرح قیمت(تومان)
قیمت زانو سایز ۱/۲ اینچ ۳,۷۰۰
قیمت زانو سایز ۳/۴ اینچ ۶,۵۰۰
قیمت زانو سایز ۱ اینچ ۷,۷۰۰
قیمت زانو سایز ۱/۴ ۱ اینچ ۹.۳۰۰
قیمت زانو سایز  ۱/۲ ۱ اینچ ۱۲,۲۰۰
قیمت زانو سایز ۲ اینچ ۱۷,۵۰۰
قیمت زانو سایز ۳ اینچ ۴۶,۰۰۰
قیمت زانو سایز ۴ اینچ ۸۷,۰۰۰
قیمت زانو سایز ۵ اینچ ۱۵۷,۰۰۰
قیمت زانو سایز ۶ اینچ ۲۵۲,۰۰۰
قیمت زانو جوشی رده ۴۰ سایز ۸ اینچ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت زانو جوشی رده ۴۰ سایز ۱۰ اینچ ۱,۱۹۵,۰۰۰
قیمت زانو جوشی رده ۴۰ سایز ۱۲ اینچ ۱,۸۲۰,۰۰۰
قیمت زانو جوشی رده ۴۰ سایز ۱۴ اینچ ۲,۷۵۰,۰۰۰
قیمت زانو جوشی رده ۴۰ سایز ۱۶ اینچ ۵,۵۲۰,۰۰۰
قیمت زانو جوشی رده ۴۰ سایز ۱۸ اینچ ۵,۵۲۰,۰۰۰
قیمت زانو جوشی رده ۴۰ سایز ۲۰ اینچ ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت زانو جوشی رده ۴۰ سایز ۲۴ اینچ ۱۴,۳۵۰,۰۰۰

 

اتصالات سه راهی

اتصالات سه راهی برای انشعاب گیری و افزایش لوله در لوله کشی های استفاده می شود و اتصالات سه راهی با توجه به نوع سیال و نوع کاربری در سایز ها و ضخامت مختلف با نوع اتصال جوشی و دنده ای و چسبی تولید می شوند.

اتصالات سه راهی در اتصالات ساختمانی برای انشعاب گیری از شاخه اصلی برای هر واحد یا آشپزخانه و حمام و دستشویی و … و در صنعت برای انشعاب گیری و حتی تغییر سایز لوله می توان استفاده شود.

 

اتصالات سه راهی

 

 

قیمت اتصالات سه راهی

قیمت اتصالات با توجه به جنس و سایز و ضخامت این محصول و همچنین کیفیت تولیدی شرکت سازنده متفاوت می باشد

به عنوان مثال قیمت اتصالات سه راهی جوشی در رده ۴۰ و جنس a234 wpb و مطابق استاندارد ASME B16.9 شرح داده می شود.

 

قیمت اتصالات سه راهی مانیسمان

شرح قیمت(تومان)
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۱/۲ اینچ ۸,۶۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۳/۴ اینچ ۱۱,۸۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴ ۰سایز ۱ اینچ ۱۷,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۱/۴ ۱ اینچ ۲۴,۱۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۱/۲ ۱ اینچ ۲۸,۵۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۲ اینچ ۳۵,۲۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۳ اینچ ۷۹,۵۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۴ اینچ ۱۳۱,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۵ اینچ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۶ اینچ ۳۱۵,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰سایز ۸اینچ ۵۱۰,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۱۰ اینچ ۱,۳۲۰,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۱۲ اینچ ۲,۱۰۵,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۱۴ اینچ ۲,۹۰۰,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۱۶ اینچ ۴,۳۲۰,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۱۸ اینچ ۵,۷۵۰,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۲۰ اینچ ۸,۹۵۰,۰۰۰
قیمت اتصالات سه راهی رده ۴۰ سایز ۲۴ اینچ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰

 

 

اتصالات تبدیل

اتصالات تبدیل یکی دیگر از اتصالات لوله می باشد که برای تغییر سایز لوله و تبدیل شاخه اصلی به شاخه های فرعی کوچکتر با جنس و سایز و ضخامت مختلف برای کاربری های ساختمانی و کشاورزی و صنعتی و غذایی . دارویی و شیمیایی و … تولید می شود.

اتصالات تبدیلی در هر کاربری مطابق استانداردی مربوطه تولید می شود.

اتصالات تبدیل

 

قیمت اتصالات تبدیل

قیمت اتصالات تبدیل با توجه به سایز و ضخامت و جنس و نوع کاربری متفاوت می باشد، به عنوان مثال قیمت اتصالات تبدیل از جنس فولاد و رده ۴۰ مطابق استاندارد ASME B16.5 و نوع اتصال جوشی شرح داده می شود.

 

اتصالات تبدیل رده۴۰ مانیسمان

شرح قیمت(تومان)
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز  ۳/۴*۱/۲ اینچ ۵,۳۵۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱/۲*۱ اینچ ۷,۲۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۳/۴*۱ اینچ ۷,۲۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ ۹.۳۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ ۱۰,۹۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱*۱/۴ ۱ اینچ ۱۰,۹۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱*۱/۲ ۱  اینچ ۱۱,۱۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ ۱۱,۱۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱/۲*۲ اینچ ۱۹,۸۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۳/۴*۲ اینچ ۱۹,۸۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱*۲ اینچ ۱۷,۷۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱/۴ ۱*۲ اینچ ۱۵,۳۵۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱/۲ ۱*۲ اینچ ۱۵,۳۵۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱/۲*۱/۲ ۲ اینچ ۵۳,۵۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۳/۴*۱/۲ ۲ اینچ ۵۳,۵۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۳۴,۵۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۳۱,۵۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۳۱,۵۰۰
قیمت اتصالات تبدیلی رده ۴۰ سایز ۲*۱/۲ ۲ اینچ ۲۴,۵۰۰

 

 

اتصالات مسدود کننده

در لوله کشی گاهی مواقع نیاز هست از لوله یا خطی فعلا استفاده نشود یا میخواهیم تعویض یا تعمیر در لوله کشی داشته باشیم در اینجا نیاز هست از یک درپوش برای مسدود کردن کردن استفاده کنیم که ممکن است دنده ای یا جوشی یا فلنجی باشد.

 

 

 

قیمت درپوش جوشی رده ۴۰ مانیسمان

شرح قیمت(تومان)
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۱/۲ اینچ ۴,۳۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۳/۴ اینچ ۵,۳۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۱ اینچ ۶,۵۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۱/۴ ۱ اینچ ۹,۶۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۱/۲ ۱ اینچ ۱۰,۳۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۲ اینچ ۱۲,۲۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۳ اینچ ۲۲,۵۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۴ اینچ ۳۴,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۵ اینچ ۶۱,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۶ اینچ ۷۸,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۸ اینچ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۱۰ اینچ ۱,۱۹۵,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۱۲ اینچ ۱,۸۲۰,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۱۴ اینچ ۲,۷۵۰,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۱۶ اینچ ۵,۵۲۰,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۱۸ اینچ ۵,۵۲۰,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۲۰ اینچ ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت درپوش رده ۴۰ سایز ۲۴ اینچ ۱۴,۳۵۰,۰۰۰

 

فروش اتصالات لوله

فروش اتصالات لوله در شرکت راد پایپ در جنس های مختلف از سایز ۳.۸ اینچ تا سایز ۴۸ اینچ با ضخامت های مختلف عرضه می گردد. بازدید کننده محترم شما میتوانید برای خرید اتصالات با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

 

 

 

استاندارد اتصالات لوله

برای استاندارد اتصالات لوله با توجه به نوع کاربری مخلتلف می باشد به عنوان مثال برای صنعت نفت گاز از استاندارد ASME B16.9 استفاده می شود.

اتصالات لوله کشی از چه موادی ساخته می شوند؟

برای اتصالات لوله کشی با توجه به نوع کاربری مثلا اتصالات لوله کشی ساختمانی از جنس پلیمری یا PVC یا فولادی درزدار یا در صنایع غذایی از اتصالات با جنس استیل استفاده می شود.

خرید اتصالات لوله

برای خرید اتصالات لوله کشی با واحد پایپینگ شرکت راد پایپ تماس بگیرید و در اسرع وقت پیشنهاد فنی و مالی خود را دریافت نمایید.